Perioperativna medicina 1.

Autori: Grupa autora

Br.strana: 610
Povez: Tvrdi povez
God.izdanja: 2020.
Izdavač: Medicinski fakultet Beograd

Pogledajte

  Opis

  Reč izdavača:

  Urednik: Prof. dr Nevena Kalezić, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom i specijalista medicine bola

  Perioperativna medicina je relativno nov termin, uveden pre dvadesetak godina, pod kojim se podrazumeva preoperativna priprema, intraoperativno i postoperativno lečenje hirurških bolesnika. Poznavanje ove problematike od posebnoog je značaja kada su u pitanju pacijenti sa komorbiditetima i drugi visoko-rizični pacijenti.

  Perioperativnom medicinom se ne bave samo hirurzi i anesteziolozi, koji neposredno učestvuju u operativnom lečenju, već je pristup ovoj problematici multidisciplinaran. Zbog toga je rukopis namenjen širokom krugu zdravstvenih radnika koji učestvuju u preoperativnoj pripremi i postoperativnom lečenju: lekarima opšte medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kao i lekarima zaposlenim u zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa. Praktično, namenjen je svim specijalnostima i svim mlađim lekarima-specijalizantima na bilo kojoj specijalizaciji.

  Knjiga ima ukupno 27 poglavlja, i bogato je ilustrovana, sa 197 tabela, slika, shema i grafikona. Ukupan broj referenci je 1285. Odobrena je za udžbenik za posledipolomsko i specijalističko usavršavanje na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odlukom Komisije za publikacije i Veća za specijalističku nastavu ovog fakulteta.