Imunologija

Autor: Vera Jerant Pantić

God.izdanja: 2000.
Izdavač: Medicinski fakultet Novi Sad
ISBN: 9788671971583

Pogledajte

    Opis

    Knjiga je bogata slikama i ilustracijama, koje na pravi način približavaju čitaocu složenu problematiku fizioloških i patofizioloških dešavanja u funkcionisanju imunog sistema u zdravlju odnosno u stanjima različitih bolesti.

    Knjiga je namenjena lekarima na specijalizaciji i lekarima usmerenim na subspecijalističkim postdiplomskim usavršavanjima iz oblasti savremene medicine u okviru koje se izučavanje ne može zamisliti bez poznavanja imunologije.

    Knjiga može poslužiti i studentima medicine i stomatologije kao udžbenik.