Medicinska mikrobiologija

Autor: Smilja Kalenić

God.izdanja: 2013.
Izdavač: Medicinska naklada
Zemlja porekla: Hrvatska
ISBN: 9789531765364

Pogledajte

    Opis

    Mikrobiologija se u poslednjih desetak godina kao nauka veoma razvila. Zbog pojave novih mikroorganizama koji su rezistetni na antibiotike, dolazi do sve veće potrebe da se mikrobiologija i dalje razvija.

    Autori se nadaju da će ovaj udžbenik biti koristan studentu u kasnijem proučavanju patogeneze, dijagnostike lečenja i prevencije zaraznih bolesti.

    Knjiga će biti od koristi i lekarima primarne zdravstvene zaštite, kako bi obnovili svoja znanja iz mikrobiologije.