Medicinska biokemija i laboratorijska medicina u kliničkoj praksi

Autori: Elizabeta Topić, Dragan Primorac, Stipan Janković, Marko Štefanović, saradnici

Br.strana: 826
Povez: tvrdi
God.izdanja: 2017.
Izdavač: Medicinska naklada
Zemlja porekla: Hrvatska

Pogledajte

  Opis

  Posredi je gotovo enciklopedijsko izdanje, sa preko 800 strana i 44 poglavlja.

  Studenti različitih univerzitetskih nauka biomedicine i zdravstva, u preddiplomskoj i diplomskoj nastavi dobiće dobar uvid u medicinsku biohemiju i laboratorijsku medicinu savladanjem određenih poglavlja u celini.

  Neka od poglavlja tiču se medicinske biohemije, biološke varijacije sastojaka telesnih tekućina, uticaja različitih činilaca na rezultate laboratorijske pretrage i pogavlja koja se odnose na područje medicinskobiohemijske dijagnostike hitnih stanja.

  Sama struktura knjige odnosi se na različita patološka stalja zasnovana na analitičkim rezultatima raznovrsnih dijagnostičkih metoda sofisticirane medicinskolaboratorijske dijagnostike.

  Studenti, lekari, biohemičari i ostali kojima su namenjeni tekstovi ove knjige u njemu će naći korisne informacije o mnogobrojnim patološkim stanjima koja ih očekuju u kliničkoj praksi, prezentovane na razumljiv i edukativan način.