Farmakologija

Autor: Vladislav Varagić

Br.strana: 724
Povez: mek, 24 cm
God.izdanja: 2018.
Izdavač: Grafopan doo
ISBN: 86-7222-062-6

Pogledajte

  Opis

  Farmakologija je grana farmacije koja proučava lekove, njihove fizičke i hemijske karakteristike, primenu u lečenju, u farmakoterapiji, kao i metabolizam leka.

  Farmakologija (od grčke reči farmakon = lek i latinske reči logia = nauka) označava u najširem smislu nauku o lekovima. Ona se može definisati i kao nauka o supstancijama koje reaguju sa živim sistemima posredstvom hemijskih procesa posebno vezivanjem za regulatorne molekule čime se postiže aktiviranje ili inhibicija normalnih procesa u organizmu.

  Farmakologija u užem smislu, ponekad se naziva medicinska farmakologija, definiše se kao nauka o supstancijama koje se primenjuju za sprečavanje, dijagnostikovanje i lečenje bolesti.

  Klinička farmakologija se bavi praktičnom primenom lekova u lečenju bolesti. Na kraju ovog poglavlja pobrojani su svi problemi kojima se bavi specijalista – klinički farmakolog.

  Toksikologija je grana farmakologije koja proučava neželjene efekte hemijskih supstancija na sisteme živog organizma od individualnih ćelija do kompleksnih ekosistema.

  Najnovije dvadesettreće izdanje.