Arteficijalna arteriovenska fistula u dijalizi kod hronične bubrežne insuficijencije

Autor: Zlatko D. Maksimović

Br.strana: 142
Povez: Tvrdi povez
God.izdanja: 2014.
Izdavač: Akademska misao
ISBN: 978-99955-733-5-5

Pogledajte

    Opis

    Odlomak:

    Oboljenja bubrega koja dovode do akutne ili hronične insuficijencije su u stalnom porastu bez obzira na savremena dostignuća u medicini, kako u pogledu dijagnostike, tako i liječenja. U našoj nacionalnoj patologiji zauzimaju visoko mjesto i za njihovo liječenje se izdvajaju ogromna materijalna sredstva. Ova oboljenja su oduvijek privlačila pažnju brojnih ljekara širom svijeta.

    Rezultati liječenja su bili poražavajući sve dok se u terapiju nije uvela hemodijaliza i transplantacija bubrega. Uvođenjem u praksu dijaliznih sistema, popularno nazvanih vještački bubrezi, počinje nova era u liječenju ovih bolesnika. Paralelno sa usavršavanjem dijalizatora, nametala se potreba za iznalaženjem načina kako osigurati odgovarajući krvni protok kroz uređaj.