Više kortikalne funkcije – neuropsihologija i neurologija ponašanja

Autori: Dragan M. Pavlović, Aleksandra M. Pavlović

Br.strana: 515
Povez: tvrdi
God.izdanja: 2016.
Izdavač: Orion Art

Pogledajte

  Opis

  Prof. Dr Dragan M. Pavlović se intezivno bavi dijagnostikom i lečenjem demencija, traumatskih povreda glave, poremećaja ponašanja i neuropsiholoških poremećaja, neurodegenerativnih bolesti, kao i opštom neurologijom, psihogerijatrijom, psihijatrijom i psihoterapijom.

  Dr Aleksandra M. Pavlović se bavi neurologijom, bihevioralnom neurologijom i neurosonologijom, a poslednjih nekoliko godina se posebno bavi kognitivnim aspektima CVB.

  U ovoj knjizi izlažu svoja istraživanja.

  Na početku je data osnovna građa mozga i funkcionalna neuroanatomija.

  U nastavku je dat razvoj moždanih funkcija, kao i neuropsihološki poremećaji u razvojnom periodu.

  Obrađene su i više kortikalne funkcije i njihovi poremećaji, kao i socijalna kognicija i ponašanje.

  Na kraju knjige autori su analizirali oštećenja kortikalnih funkcija u neurološkim i psihijatrijskim bolestima kao što su: multipla skleroza, demencija, šizofrenija, depresija, epilepsija i dr.