Urgentni priručnik za lekare

Autor: Ivan D. Ristić

God.izdanja: 2016.
Izdavač: Obeležja
ISBN: 97886991998905

Pogledajte

    Opis

    Ovaj priručnik namenjen je lekarima, studentima i uopšte lekarima koji se bave urgentnom medicinom ili su zainteresovani za nju.

    Primeri iz prakse koji ilustruju principe mogu se naći u ovoj knjizi. Izneti su osnovi za zbrinjavanje bolesnika u urgentnoj medicini, posebno u prehospitalnoj fazi. Odrađena su stanja koja se najčešće sreću u praksi.

    Opisani su terapijski postupci i lekovi koji stoje na raspolaganju u našim uslovima. Izneta je lekarska dijagnostika i terapija u terenskim uslovima, s obzirom da su lekari kod nas organizovani u hitnoj pomoći.