Sve o šećernoj bolesti

Autor: Božidar Bojović

Br.strana: 300
God.izdanja: 2017.
Izdavač: Štampar Makarije
ISBN: 9788663111790

Pogledajte

  Opis

  Iz recenzija:

  U nekoj vrsti zaključka valja istaći da je autor postavio pred sebe težak zadatak da obolelima od dijabetesa u svim životnim dobima približi moderna saznanja dijabetologije i da im omogući, uz bolje razumevanje prirode obolenja i njegovih komplikacija, još bolje i uspešnije lečenje, postizanje boljeg kvaliteta života. U tome je upotpunosti uspeo. Knjiga je pisana jasnim i svima razumljivim jezikom, a biće od koristi i lekarima koji je budu čitali. Dragoceni su brojni praktični saveti, plod dugotrajne i uspešne višegodišnje lične prakse autora u praćenju i lečenju obolelih od šećerne bolesti.

  Drago mi je što mogu ovu dragocenu knjigu Sve o šećernoj bolesti prof. dr Božidara Bojovića da preporučim svima kojima je namenjena.

  – Prof. dr Slobodan Radmanović

  I šta reći na kraju ovog prikaza ove obimne knjige. Prvo,vezano za autora: Prof.dr Božidar Bojović je vrlo iskusan kliničar-dijabetolog koji nas je i ovom prilikom ponovo uverio da se radi o stručnjaku koji uživa nesporni, veliki ugled i kod bolesnika, njihovih porodica kao i kolega dijabetologa. Drugo, knjiga pretstavlja uspešan dokaz nastojanja autora da ponudi i teoretska, savremena znanja iz dijabetologije, kliničke preporuke ali i vrlo precizne praktične savete koje svakodnsvno od nas traže bolesnici i dijabetolozi. I sasvim na kraju moram da istaknem da mi nije teško već da mi pretstavlja posebno zadovoljstvo da preporučim ovu vrlo kvalitetnu knjigu podjednako korisnu i za bolesnike dijabetičare svih životnih uzrasta, i lekare dijabetologe, koji se bave dijabetičarima dječjeg i odraslog životnog doba.

  – Prof. dr Predrag Đorđević