Skica teorijske psihologije: kritička razmatranja

Autor: Tomas Teo

Izdavač: Clio

Pogledajte

    Opis

    Studija Tomasa Tea, kanadskog psihologa, Skica teorijske psihologije: kritička razmatranja spada u red retkih, pažnje vrednih dela, koja nastoje da ispitaju domete i ograničenja psihologije.

    Savremenu psihologiju prati uverenje da je jedina prava i istinita, i prema kriterijumima naučne produkcije i prema sveprisutnosti u životima ljudi, dok je ova studija navodi na suočavanje i usmerava je na teorijsko-filozofska pitanja o problemima sa kojima se mora uhvatiti u koštac, smelo postavljajući krupna pitanja.