Kardiologija

Autori: Miodrag Ostojić, Vladimir Kanjuh, Branko Beleslin

Br.strana: 1359
Povez: tvrd, 21×30 cm
God.izdanja: 2011.
Izdavač: Zavod za udžbenike

Pogledajte

  Opis

  Kardiologija je, verovatno, zbog strukture morbiditeta i mortaliteta u našoj zemlji, najčešče birana uža specijalizacija u Srbiji, što stavlja urednike i autore ove knjige u visoko odgovoran položaj da kontinuirano obezbeđuju adekvatnu i savremenu stručnu edukaciju koja kao finalni proizvod ima udžbenik iz kardiologije.

  Ali ne samo usko kardiologije, već i srodnih i povezanih oblasti sa kojima se interdisciplinarno povezuje, kao što je molekularna biologija, kardiopatologija, farmakologija, epidemiologija, fizijatrija i rehabilitacija, pedijatrijska kardiologija, kardiohirurgija i vaskularna hirurgija.

  Kardiolozi u Srbiji su uvek poklanjali veliku pažnju ne samo svom stručnonaučnom radu već i permanentnoj edukaciji i osposobljavanju novih mlađih kadrova.

  U tom smislu organizovani su brojni stručni kongresi, seminari, edukativni kursevi, sastanci i simpozijumi.

  Publikovane su raznovrsne relevantne publikacije, knjige, monografije i naročito zvanični udžbenici (ili poglavlja) iz kardiologije za redovnu i poslediplomsku nastavu.

  Nije slučajno da je prva od svih poslediplomskih katedri formiranih na prostorima stare Jugoslavije bila Poslediplomska katedra iz kardiologije 1965. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na čelu sa akademikom Božidarom Đorđevićem.

  Prvi zvanični udžbenik za poslediplomsku nastavu na Medicinskom fakultetu u Beogradu bio je poslediplomski udžbenik iz kardiologije posvećen Urođenim srčanim manama (1974. godine).

  Pisan je većinom od strane srpskih, ali i jugoslovenskih i inostranih kardioioga. Urednici ovog udžbenika: akademik Božidar S. Đorđević, kardiolog i dopisni član SANU, Vladimir I. Kanjuh, kardiovaskularni patolog, dobili su 1974. godine Oktobarsku nagradu za nauku medicinu, grada Beograda.

  Slede tri izdanja poslediplomskog udžbenika Kardiologija.

  Dok je u prvom izdanju 1986. godine odgovorni urednik bio Prof. dr Srećko I. Nedeljković, u drugom (1994. godine) i trećem izdanju (2000. godine) urednici su bili: Prof. dr Srećko I. Nedeljković, kardiolog (1923-2011), doajen srpske kardiologije, nosilac koncepcije knjige, autor mnogobrojnih poglavlja i urednik kliničko-hirurških radova; akademik Vladimir I. Kanjuh, kardiovaskularni patolog, autor 62 poglavlja (u tri izdanja) iz kardiovaskularne patologije i morfološko-kliničkih korelacija u kardiovaskularnim bolestima i prim. dr sc. Milija R. Vukotić, kardiolog (1921-2010), koji je pokrivao problematiku preventivne kardiologije kao i logistiku i menadžment knjige.

  Treće izdanje, kao naučna monografija i poslediplomski udžbenik, u dva toma na 2421+137 stranica, štampano ćirilicom (prvi takav podvig u nas), predstavljao je pravu enciklopediju kardiologije i ima trajnu vrednost.

  Pored priznanja naše stručno-naučne medicinske javnosti: Zahvalnica Odbora za kardiovaskularnu patologiju SANU i Nagrada Sv. Save Jugoslovenskog udruženja za internu medicinu, dobila je Gramatu zahvalnosti Njegove svetosti Patrijarha srpskog Gospodina Pavla i promišljenu i sadržajnu čestitku tadašnjeg predsednika SR Jugoslavije Vojislava Koštunice.

  Sadašnje, četvrto izdanje poslediplomskog udžbenika Kardiologija, (2011. godine), napisano je zahvaljujući izvanrednom naporu Interdisciplinarne katedre kardiologije Medicinskog fakulteta u Beogradu i njenih saradnika.

  Glavni koordinator tih napora je bio Doc. dr Branko Beleslin.