Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini

Autor: Nevenka Kalezić

Br.strana: 970
Povez: tvrdi
God.izdanja: 2016.
Izdavač: Medicinski fakultet Beograd
ISBN: 978-86-7117-495-4

Pogledajte

    Opis

    Knjiga je namenjena širokom krugu zdravstvenih radnika: lekarima opšte medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, specijalistima urgentne medicine, kao i lekarima zaposlenim u zdravstvenim ustanovama sekundarnog i tercijarnog tipa.

    Praktično je namenjena svima koji se bave medicinom, jer urgnetno stanje se može javiti u svakoj oblasti medicine.

    U trenutku pojave akutnog popuštanja funkcije nekog organa i vitalne ugroženosti bolesnika, često su pored bolesnika lekari opšte medicine koji nisu u neposrednoj vezi sa aktuelnim akutnim poremećajem.
    Prema tome, svi lekari, svih specijalnosti, trebalo bi da budu edukovani da mogu da prepoznaju urgentno stanje i preduzmu prve korake u lečenju, transportu i dijagnostici bolesnika.