Homeopatska Materia medika / Repertorij

Autori: Dr. William Boericke, Dr. Oscar Boericke

Br.strana: 944
Izdavač: Advaita
Zemlja porekla: Bosna i Hercegovina

Pogledajte

  Opis

  Reč izdavača:

  Ovo je jedno od nezamjenjivih dijela za studente i homeopatske praktičare, koje je ključna knjiga u njihovim torbama i na radnim stolovima.

  Dat je podroban opis 646 homeopatskih lijekova, dok su ostalih 588 obrađeni relativno kratko i usput.

  Repertorij na 200 strana je prvi repertorij na jednom od naših jezika.

  U odnosu na izvornik naše izdanje je sistematizovano, što značajno poboljšava praktičnu vrijednost knjige. Lijekovi u Materia medici su svrstani u carstva i porodice, a simptomi u Repertoriju su klasifikovani ne po alfabetskom principu, kao što je to slučaj u izvorniku i drugim repertorijima, nego na naučnoj osnovi − u skladu sa anatomijom, fiziologijom, dinamikom bolesti i prirodom pobuđujućih činilaca. To omogućuje veoma lako snalaženje, ali i sigurnost u pogledu toga da li odgovarajući simptom postoji ili ne postoji.

  Izdavački dodatak sadrži više pregleda i drugih priloga korisnih za homeopatsku praksu.