Čudesne biljke 1

Autor: Dr Jan Scholten

Izdavač: Advaita
Zemlja porekla: Bosna i Hercegovina

Pogledajte

  Opis

  Reč izdavača:

  „Ako je knjiga Homeopatija i elementi bila najveći i najfascinantniji iskorak u homeopatiji nakon njenog osnivanja, onda se za knjigu Čudesne biljke može reći da je novi iskorak od 100 milja.

  U Elementima je dr. Šolten napravio paralelu ili preslikavanje Mineralnog carstva na ljudsku psihu, a u Čudesnim biljkama se čarolija nastavila – cjelokupno Biljno carstvo je na sličan način preslikano na psihu.

  Nakon ove knjige su svi klasično poznati biljni lijekovi mnogo jasniji i mnogo ih lakše prepisivati.

  No, dr. Šolten je u ovoj knjizi objavio opise i mnogo novih lijekova koji su dokazani i koje već isporučuje homeopatska apoteka Remedia iz Austrije, ista ona koje je u saradnji sa dr. Šoltenom napravila i sve lijekove od lantanida.

  Obzirom na sistem koji je napravio autor, moguće se odlučiti i za potpuno novi izvor, tj. biljku i od nje sam napraviti lijek.

  I dr. Šankaran u zadnjoj deceniji novim svjetlima osvijetlio Biljno carstvo i olakšao razumijevanje i prepisivanje biljnih lijekova, no taj pristup je unekoliko ograničen na sami osjet, do koga često nije lako ili nije moguće doći.

  Pristup u Čudesnim biljkama je mnogo šireg spektra sa usredsređenošću bilo na 1. životnu priču pacijenta (teme) i na to kako se pacijent odnosi prema životnim problemima, kako ih doživljava i kako reaguje ili 2. na neku „jaču“ situaciju koja se pacijentu dogodila. Sa ovim alatkama šireg spektra homeopati mogu veoma lako, skoro bez napora, i precizno prepisivati cijelu lepezu biljnih lijekova.

  Izvorno je knjiga tiskana u jednom tomu, na formatu A4, sa relativno sitnim fontom i u 3 kolone teksta, što je čini relativno manje čitkom. Autor je tako postupio zbog velikog obima teksta, koji je veličine od oko 2800 stranica uobičajeno tiskanog teksta.

  Mi smo se odlučili da knjigu tiskamo u uobičajenom prelomu sa jednom jedinom razlikom ‒ tekst je tiskan u kombinacije jedna kolona i dvije kolone.

  Takav pristup je zahtijevao da se knjiga tiska u 3 toma:
  Tom 1: Sistem i biljke koje nisu cvetnice
  Tom 2: Materia medica cvetnica
  Tom 3: Slučajevi cvetnica’’.