Bolesti usta / oralna medicina

Autori: Dragoljub Đajić, Dragoslav Đukanović, Kojović

Br.strana: 164
God.izdanja: 2015.
Izdavač: Grafopan doo
ISBN: 978-86-7222-082-7

Pogledajte

    Opis

    Oralna medicina je deo patologije usta koji se odnosi na bolesti koje zahvataju meka oralna tkiva.

    Oboljenja usta koja zahvataju alveolarnu kost i ostale delove parodoncijuma izdvojena su u posebno poglavlje koje se naziva parodontologija.

    U okviru Oralne medicine, patološke procese koji se odvijaju na mekim oralnim tkivima najčešće smo označavali kao bolesti mekih oralnih tkiva, ane kao oboljenja mekih oralnih tkiva.

    Smatramo da je ovaj naziv prikladniji.