Bazična i klinička transfuziologija

Autori: Mirjana Kovač, Bela Balint, Gradimir Bogdanović

Br.strana: 540
Povez: Tvrdi povez
God.izdanja: 2020.
Izdavač: Akademska misao
ISBN: 978-86-7117-599-9

Pogledajte

  Opis

  Odlomak:
  Imajući u vidu da je davalac krvi, odnosno zdrav čovek, jedini izvor dragocene tečnosti neophodne za pripremu odgovarujuće komponente krvi koja predstavlja ključni element suportivne terapije u mnogim oblastima medicine, pred transfuziologe se postavlja veoma važan zadatak da, kroz poštovanje postojećih procedura u transfuziološkoj službi, obezbede kvalitetne produkte uz maksimalnu iskoristljivost uzete krvi.
  S druge strane, treba voditi brigu o zdravlju onih koji predstavljaju jedini izvor krvi. Interes svih nas je da stalnom brigom i unapređenjem sistema kontrole dobrovoljnih davalaca krvi doprinesemo obezbeđenju njihovog zdravlja, a samim tim i dovoljnih količina sigurne krvi.
  Ovo je posebno važno imajući u vidu činje-nicu da napredak nauke i medicine utiče na produženje životnog veka, ali takođe i da taj trend u populaciji uslovljava porast incidencije obolevanja od kardiovaskularnih i malignih bolesti, što povećava potrebe za transfuziološkom terapijom.
  Prema našim zakonskim odredbama davanje krvi je dobrovoljno, besplatno i anonimno. Iako gotovo polovina stanovništva može da daje krv, taj se procenat ipak svede na 3–5 % onih koji su voljni da svoju humanost iskažu kroz davanje krvi.
  Stoga primena krvi mora da bude krajnje racionalna i opravdana i treba da se primeni kada postojećim alternativama alogenoj krvi nismo u mogućnosti da zbrinemo pacijenta.