Analiza snova I-II

Autor: Karl Gustav Jung

Br.strana: 1227
God.izdanja: 2017.
Izdavač: Fedon

Pogledajte

    Opis

    Delo predstavlja beleške sa seminara održanog u periodu od 1928. do 1930. godine i čitaocima pruža jasniji uvid u Jungov metod analize snova.

    Delo je zasnovano na dotad neobjavljenoj seriji snova jednog od Jungovih pacijenata.

    Za Junga, san predstavlja simboličnu formu izražavanja spontanog samoprikazivanja nesvesnog u njegovoj aktuelnoj situaciji.

    Za tumačenje jezika slika u snovima on je postavio vrlo široki kontekst time što je uključio i nadindividualni meterijal kulture – bajke, mitove, religiju, umetnost, književnost.