Abdominalna hirurgija 1-2

Autor: Miroslav M. Jeremić

Br.strana: 690+691
God.izdanja: 2009.
Izdavač: M. Jeremić
ISBN: 9788680599717

Pogledajte

  Opis

  Knjiga Abdominalna hirurgija I i II nastala je kao rezultat rada veće grupe autora iz Niša i Beograda, a na inicijativu Katedre za Hirurgiju Medicinskog fakulteta u Nišu.

  Motiv za izradu ove knjige leži u činjenici da abdominalna patologija čini veoma značajni deo opšte hirurške prakse, koja na našem regionu, do sada, nije posebno i u ovom obimu obrađena.

  Knjiga je namenjena svima onima koji se bave patologijom abdominalnih oboljenja i koji su zainteresovani da svoja znanja iz te oblasti uporede sa stavovima koje ova knjiga prezentuje.

  Stručnjaci različitih profila mogu koristiti ovu knjigu kao značajni izvor aktuelnih znanja i informacija iz abdominalne hirurgije.

  Između ostalog, knjiga se može koristiti kao udžbenik za studente medicine (stomatologije), pogotovo za one koji žele dopunu određenih znanja iz ove oblasti Hirurgije.

  Lekari na specijalizaciji iz Opšte hirurgije, specijalisti Opšte hirurgije, kao i subspecijalisti Digestivne hirurgije mogu koristiti ovu knjigu kao značajan izvor najpotrebnijh znanja iz Abdominalne hirurgije.